Talonrakennusteollisuus

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen noin 540 jäsenen joukossa on maamme suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita.

Talonrakennustoimialan tärkeimpiä tehtäviä on valvoa ja edistää jäsenyritystensä etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Se tekee aloitteita ja esityksiä sekä osallistuu työehtosopimusneuvotteluihin ja alaa koskevan lainsäädännön ja määräysten valmisteluun.

Talonrakennusteollisuus on aktiivisesti ja pitkäjänteisesti edistänyt muun muassa harmaan talouden torjuntaa ja työturvallisuutta koko toimialalla. Alan yleisten sopimusehtojen ja menettelytapojen kehittäminen kuuluu sen perustehtäviin.

Aluetoimistoista paikallista jäsenpalvelua

Jäsenet saavat yhdistykseltä asiantuntevaa neuvontaa ja palveluita niin työsuhde- ja sopimusasioissa kuin lainopillisissa kysymyksissäkin. Paikallista jäsenpalvelua, edunvalvontaa ja toimialan yhteisiä kehityshankkeita hoitaa kuusi aluetoimistoa. Aluetoimistot edustavat yhdeksää piiriyhdistystä.

Talonrakennustoimiala vastaa myös koko Rakennusteollisuus RT:n liittoyhteisössä rakennusteollisuuden elinkeinopoliittisten asioiden ja rakentamisen kehitysasioiden koordinoinnista.

Kaikki Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat toimialayhdistyksensä kautta jäseniä myös Rakennusteollisuus RT:ssä.

Aluetoimistot

..................

Katso myös