Strategia

Rakennusteollisuus RT:n strategia ohjaa keskusliiton toimintaa ja liittoyhteisön yhteisiä toimintoja vuosina 2017 - 2022. RT:n toimialaliitoilla on lisäksi omia toimialakohtaisia strategioitaan.

RT:n perustehtävänä on toimia rakennusalalla toimivien yritysten ja niiden muodostamien yhdistysten keskusjärjestönä, joka edistää jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Liiton toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti jäsenten menestymiseen, alan kehittymiseen ja maineeseen sekä rakennetun ympäristön kestävyyteen ja laatuun. Liitto toimii aktiivisesti liiketoiminnan olosuhteiden ja käytäntöjen kehittämiseksi. Se tekee työtä myös alan työrauhan, kilpailukykyisten työehtojen ja riittävän osaamispääoman varmistamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi RT keskittyy neljään tehtäväalueeseen, jotka ovat kasvu, kehitys, työelämä ja vaikuttaminen. Näistä vaikuttaminen on läpileikkaava tehtävä, joka tukee muiden tehtäväalueiden tavoitteiden saavuttamista. Tehtäväalueille ja niiden tarkemmille osa-alueille on määritetty strategiset tavoitteet.

Osa tavoitteista koskee toimialatason muutoksia, jotka edellyttävät yritysten sitoutumista edistämään niitä omassa toiminnassaan. Yritysten toimintaympäristöä koskevat tavoitteet liittyvät esimerkiksi poliittisen päätöksenteon linjakkuuteen sekä sääntelyn ja viranomaistoiminnan sujuvoittamiseen.

RT:n visiona eli tavoiteltavana tulevaisuudenkuvana on ”Uudistumme yhdessä ja ylitämme odotukset”. Tätä arvioidaan jäsenten tyytyväisyydellä liiton toimintaan sekä toisaalta suomalaisten näkemyksillä rakennusteollisuuden vastuullisuudesta muun muassa tuotteiden ja palveluiden laadun, työllisyyden ja ympäristön ja ilmaston suhteen.

Strategia kokonaisuudessaan ja tausta-aineistot 
(Lukeminen edellyttää jäsensivuille kirjautumista, tunnuksia voi hakea kirjautumislomakkeessa olevasta linkistä.)

Lisätietoja:
Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro(@)rakennusteollisuus.fi