Standardoinnin toimintatapa ja ohjeet RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT:n standardointitoiminnassa noudatetaan SFS:lle ja sen kaikille toimialayhteisöille yhteistä kansallisen standardointiryhmän toimintasääntöä sekä suomalaisia SFS-standardeja laadittaessa näiden laadintaa koskevaa toimintasääntöä.

SFS:n toimialayhteisönä RTT hallinnoi 38 standardointiryhmää, joissa päätetään Suomen kannoista vaikutettaessa eurooppalaiseen CEN-standardointiin ja kansainväliseen ISO-standardointiin. Lisäksi niissä valmistellaan tarvittaessa ryhmän vastuualueelle kuuluvia suomalaisia standardeja.

Standardointiryhmiin osallistuminen ja kannanmuodostus

RTT:n standardointiryhmiin osallistuminen on kaikille osapuolille avointa ja maksutonta. Ryhmissä noudatetaan SFS:n ja sen toimialayhteisöjen yhteisiä toimintasääntöjä. Päätökset standardointiryhmissä pyritään tekemään konsensusperiaatteen mukaisesti. Standardointiryhmiin pääsee mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen. Samalla lomakkeella voi päivittää yhteystiedot sekä irtisanoa jäsenyyksiä.  

RTT:n standardointiryhmien sivuille (National Documents) pääset tästä.

Niiden teknisten komiteoiden standardisoinnin osalta, joille RTT:llä ei ole toimivaa standardointiryhmää, kansallisella lausuntokierroksella kannanmuodostus tehdään saatujen lausuntojen perusteella yhdessä lausunnonantajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään kannanmuodostus- ja kommenttienkäsittelykokous.

RTT:n vastuulla olevien standardiehdotusten lausunnot

Standardiehdotusten tullessa lausuntokierrokselle kaikilla asiaan liittyvillä tahoilla on mahdollisuus antaa niistä lausunto. Lausunto annetaan antamalla palaute SFS:n lausuntopyyntöportaaliin. Standardointiryhmien sihteerit on esitetty RTT:n standardisoinnin standardointiryhmäyhteenvedossa.

Kirjalliset valitukset

RTT:n standardointitoimintaa koskevien sidosryhmiltä saatujen kirjallisten valitusten käsittely tapahtuu siten, että RTT:lle (yhteyshenkilö Kunnas) toimitettuihin kirjallisiin valituksiin vastaa RTT ja toimittaa kopiot valituksesta ja RTT:n vastauksesta SFS:ään. Kirjallisen valituksen voi toimittaa myös suoraan SFS:ään tai sen voi tehdä, jos RTT:n vastaus ei tyydytä. Tarvittaessa valitusta koskevat päätökset tehdään SFS:n standardisointilautakunnassa.

Standardoinnin säännöt

SFS-opas 4
SFS-opas 5