Kansainvälinen standardointi (ISO)

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO laatii kansainvälisiä ISO-standardeja. Niillä pyritään helpottamaan kansainvälistä kauppaa ja luomaan yhteisiä globaaleja pelisääntöjä.

Eurooppalaisen standardointijärjestön CENin ja ISOn välisen ns. Wienin sopimuksen mukaisesti monet ISO-standardit julkaistaan joko sellaisenaan tai pienin muutoksin myös eurooppalaisina EN-standardeina.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulla on seurata 13 ISO TC:n standardointia. Osaa ISOn komiteoista RTT seuraa aktiivisesti ollen P-jäsen, jolloin lausunnolla standardiehdotuksia kommentoidaan ja äänestyksiin vastataan. Osassa ISOn komiteoista standardointiin aktiivista vaikuttamista ei ole pidetty tarpeellisena ja niissä ollaan mukana O-jäsenenä, jolloin pelkästään seurataan standardien valmistelua.