Eurooppalainen standardointi (EN)

Eurooppalainen standardointijärjestö CEN laatii eurooppalaisia EN-standardeja. Sen teknisistä komiteoista (CEN/TC) noin 90 laatii rakennussektorille EN-standardeja.

Komiteoiden työlistalla on CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestandardeja, ns. normaaleja tuotestandardeja, tuotestandardeja täydentäviä standardeja, luokittelustandardeja, testausstandardeja, työnsuoritusstandardeja ja suunnittelustandardeja (mm. rakenteiden rakenteellisen mitoituksen eurokoodit).

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulla on seurata 33 CEN TC:n standardointia. Lähes kaikille niistä on aktiivinen standardointiryhmä toiminnassa.