Standardisoinnin toimintatapa ja ohjeet RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT:n standardisointitoiminta tapahtuu RTT:n standardisoinnin yleisohjeen mukaisesti.

SFS:n toimialayhteisönä RTT hallinnoi 38 standardisoinnin seurantaryhmää, joissa päätetään Suomen kannoista vaikutettaessa eurooppalaiseen CEN-standardisointiin ja kansainväliseen ISO-standardisointiin. Lisäksi niissä valmistellaan tarvittaessa ryhmän vastuualueelle kuuluvia kansallisia standardeja.

Seurantaryhmiin osallistuminen ja kannanmuodostus

RTT:n standardisoinnin seurantaryhmiin osallistuminen on kaikille osapuolille avointa ja maksutonta. Ryhmissä noudatetaan RTT:n standardisoinnin seurantaryhmien toimintasääntöjä. Päätökset seurantaryhmissä pyritään tekemään SFS:n konsensusperiaatteen mukaisesti. Seurantaryhmiin pääsee mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen.

RTT:n seurantaryhmien sivuille (National Documents) pääset tästä.

Niiden teknisten komiteoiden standardisoinnin osalta, joille RTT:llä ei ole toimivaa seurantaryhmää, kansallisella lausuntokierroksella kannanmuodostus tehdään saatujen lausuntojen perusteella yhdessä lausunnonantajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään kannanmuodostus- ja kommenttien käsittelykokous.
Katso tarkemmin SFS-OPAS 5, kohta 4.4. 

RTT:n vastuulla olevien standardiehdotusten lausunnot

Standardiehdotusten tullessa lausuntokierrokselle kaikilla asiaan liittyvillä tahoilla on mahdollisuus antaa niistä lausunto. Lausunto annetaan antamalla palaute SFS:n lausuntoportaaliin. Seurantaryhmien sihteerit on esitetty RTT:n standardisoinnin seurantaryhmäyhteenvedossa.

Kirjalliset valitukset

RTT:n standardisointitoimintaa koskevien sidosryhmiltä saatujen kirjallisten valitusten käsittely tapahtuu siten, että RTT:lle toimitettuihin kirjallisiin valituksiin vastaa RTT ja toimittaa kopiot valituksesta ja RTT:n vastauksesta SFS:ään. Kirjallisen valituksen voi toimittaa myös suoraan SFS:ään tai sen voi tehdä, jos RTT:n vastaus ei tyydytä. Tarvittaessa valitusta koskevat päätökset tehdään SFS:n standardisointilautakunnassa.

RTT standardisoinnin säännöt