Standardisointi

Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä, jossa Suomen Standardisoimisliitto SFS vastaa standardisoinnin yleisestä infrastruktuurista ja toiminnan koordinoinnista. Rakennustuoteteollisuus RTT toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä ja sen vastuulle kuuluu noin puolet rakennussektorin standardisoinnista.

RTT vastaa seuraavien teknisten komiteoiden toiminnoista Suomessa:

  • 33 eurooppalaisen standardisointijärjestön (CEN) teknistä komiteaa (TC)
  • 7 TC 250:n alatyöryhmää (SC)
  • 15 kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO) TC:tä 

SFS:n toimialayhteisöt käytännön prosesseissa

Muita rakennussektorin standardisoinnista vastaavia SFS:n toimialayhteisöjä ovat Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys MetSta, Yleinen teollisuusliitto YTL, Väylä, Kemesta, Muoviteollisuus, SESKO ry ja Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Rakennussektorin standardisoinnin koordinointia hoitamaan on perustettu rakennussektorin standardisoinnin tukiryhmä RASEK, jonka sihteeristöä RTT hoitaa.

Suomen Standardisoimisliitto SFS:n eri aloja edustavat toimialayhteisöt vastaavat käytännön standardisointiprosesseista, mm. standardien lausunnoista, äänestyksistä, vahvistuttamisista ja tarvittaessa kääntämisestä. Tämän lisäksi ne ylläpitävät standardisoinnin seurantaryhmiä, jotka vaikuttavat kehitteillä olevien standardien sisältöön.

Suomen Standardisoimisliitto myös myy ja markkinoi standardeja.

Standardien myynti

Suomen Standardisoimisliitto SFS puh. (09) 149 9331, sales@sfs.fi tai SFS verkkokauppa www.sfs.fi.

Toimialayhdyshenkilöt ja seurantaryhmät