Turvallisuus ja kilpailukyky

Lupaamme rakentaa Suomesta turvallisemman ja saavutettavamman – kunhan rahoitus on kunnossa.

Toimiva logistiikka on turvallisen yhteiskunnan selkäranka. Laaja, harvaan asuttu maa tarvitsee nykyaikaisen väyläverkon ja liikenneinvestointeja turvaamaan kriisinkestävyyttä sekä alueiden menestystä.


Suomella on paha tapa, joka vie meitä kehityksessä taaksepäin

Eduskunnan hyväksymä Liikenne 12 -ohjelma linjaa väylärahoitustarpeen, mutta sovitusta tasosta on lipsuttu jo ohjelman alkumetreillä. Väylärahojen nakertamisesta on tullut Suomelle paha tapa. Se näkyy etenkin tiestöllä, jolla liikkuu 90 prosenttia tavaratonneistamme. Olemme alimitoittaneet perustienpidon rahoituksen koko 2000-luvun ja puolittaneet tieinvestoinnit 1990-luvun alun tasosta.

Liikenneinfran kehittäminen luo turvaa tulevaisuuteen

Maantieteellinen sijaintimme vaikuttaa paitsi vientiyritysten toimintaedellytyksiin, myös huoltovarmuuteemme. Suomi on liitettävä
liikenteellisesti länteen, ja maan eri osien välinen saavutettavuus on nostettava uudelle tasolle. Vihreä tulevaisuus edellyttää lataus- ja jakeluinfran rakentamista. Väyläverkon modernisointi onnistuu vahvaa väylävisiota määrätietoisesti toteuttamalla.

Takamatka muuhun Pohjolaan on kurottava kiinni

Panostuksemme liikenneinfraan ovat jääneet jälkeen muista Pohjoismaista. Tilanne pitää korjata. Toteutetaan uudet nopeat raideyhteydet. Hyödynnetään avaininvestoinneissa budjetin ulkopuolisia rahoitusmalleja vivuttaen niitä valtionomaisuuden myyntituloilla. Otetaan aktiivisempi rooli EU:n liikennepolitiikassa ja -rahoituksessa.