Kestävämpi huominen

Lupaamme kestävämmän tulevaisuuden – kunhan politiikka on fiksua.

Rakennusala on sitoutunut Suomen ilmastotavoitteisiin. Ala tarjoaa
monipuolisesti ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouden kehitysloikkaan sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Päästöjen vähentäminen vaatii energiatehokkaan rakennuskannan

Olemassa oleva rakennuskanta tuottaa 76 prosenttia koko rakennetun ympäristön päästöistä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää sekä ilmaston että talouden näkökulmasta. Samalla tarvitaan entistä vähähiilisempää ja paikallisempaa energiantuotantoa
nopeutetulla aikataululla.

Rakennetaan ilmastotekoja

Energiakriisin keskellä tarvitaan energiaviisaita toimia. Oikein kohdennetuilla investoinneilla on mahdollisuus muuttaa
kuntien korjausvelka vihreän kasvun alustaksi ja panna Suomen koulut, päiväkodit ja tiet kuntoon. Samalla on tuettava ja nopeutettava myös taloyhtiöiden sekä kotitalouksien väistämättömiä energiatehokkuusremontteja.

Alan tuottavuusloikka vaatii laajoja TKI-panostuksia

Rakennettu ympäristö on huomioitava laajasti TKI-tiekartassa, ja TKI-panostuksia alaan on lisättävä. Rakentamisen kiertotalouden ja alan tuottavuusloikan kannalta olennaisimmat sekä kustannustehokkaimmat toimenpiteet ovat rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen sekä rakennustuotteiden valmistuksessa käytettävät uudelleen hyödynnettävät materiaalivirrat.