Asuminen ja kaupungit

Lupaamme rakentaa järkevän hintaista asumista – kunhan yhteiskunta ei aseta sille esteitä.

Kaupungit ovat koko Suomen kasvun moottoreita. Asuntojen puute ei saa muodostua niiden kehittymisen esteeksi. Kaikilla pitää olla mahdollisuus tarpeitaan vastaavaan, järkevän hintaiseen asumiseen. Tarvitsemme kokonaisvaltaista ajattelua, tontteja ja rahoitusta.

Asumiseen ja rakentamiseen kohdistuu kasvavia paineita

Ennustettu väestönkasvu ja Suomen pitäminen kasvu-uralla edellyttävät VTT:n mukaan vähintään 35 000 asunnon rakentamista vuosittain. Ilman riittävää ja oikeanlaista asuntotarjontaa työvoima ei liiku ja alueellinen eriarvoisuus lisääntyy. Oikein kohdennettua korjausrakentamisen määrää on kaksinkertaistettava, jotta rakennukset pysyvät käytössä pidempään ja kuluttavat vähemmän energiaa.

Onnistuminen edellyttää tontteja, rahoitusta ja sujuvaa sääntelyä

Suomessa asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi muita Pohjoismaita hitaammin. Suomen Pankin mukaan hinnannousua on jarruttanut runsas asuntorakentaminen. Tämän etulyöntiaseman säilyttäminen vaatii tulevaisuudessakin riittävää tonttitarjontaa, sujuvaa kaavoitusta sekä toimivia rahoitusmarkkinoita. Alan sääntelyä on uskallettava kehittää mahdollistavalla tavalla.

Asumisen haasteiden ratkominen avaa monia ovia

Asuntotarpeeseen vastaaminen tarkoittaa 700 000 asunnon rakentamista 2040 mennessä. Se tarkoittaa 200 miljardin euron investointeja. Työvoimavaltaiseen ja verointensiiviseen rakentamiseen käytetyt eurot vauhdittavat koko taloutta ja tuottavat lisää verotuloja. Suomeen tarvitaan parempaa kaupunkipolitiikkaa. MAL-sopimusten pitää toimia valtion ja kuntien yhteisenä kasvuvisiona.