Päätä tänään rakentaa huominen

Terveissä rakennuksissa sujuvien yhteyksien varrella on kestävän ja hyvän elämän turva. Tästäkin kriisistä noustaan aloittamalla rohkeasti rakennustyöt.

Maailmantalous pysähtyi koronan ensimmäisessä aallossa lähes kokonaan. Myös Suomi on joutunut ahtaalle mukaan lukien niin vientiteollisuus kuin kunnatkin. 

Nyt tarvitaan rohkeutta katsoa kauas tulevaan ja investoida suomalaisten hyvinvointiin ja vähäpäästöiseen arkeen. 

Yhteistä ponnistusta varten Rakennusteollisuus RT on väliaikaisesti nimennyt itsensä Jälleenrakennusteollisuudeksi. Se esittää hallitukselle laaja-alaista toimenpideohjelmaa: nopeasti käynnistettäviä elvytystoimia, pitkän aikavälin investointiohjelmaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä tuottavuuden kasvua tukevia sääntelymuutoksia.

Tutustu Jälleenrakennusteollisuuden ehdotuksiin Suomen talouden elvyttämiseksi.

Suomi elpyy rakentamalla ja rakentaminen alkaa hyvistä päätöksistä. Liity mukaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #jälleerakennusteollisuus.

RAKENTAMINEN ELVYTTÄÄ NIIN, ETTÄ NÄKYY JA TUNTUU

Rakentaminen vaikuttaa heti

Rakentamiseen sijoitettu miljardi antaa työtä 13 000–16 000 henkilölle. Rakentamisen kotimaisuusaste on suuri muihin aloihin verrattuna. Tiesitkö, että esimerkiksi Espoon kaupunkiradan rakentamiseen käytettävät 275 miljoonaa euroa työllistäisivät suoraan yli 4 000 henkilöä ja välillisesti moninkertaisen määrän.

Rakentaminen vivuttaa

Hyvin valittu rakennuskohde vivuttaa moninkertaisesti muuta rakentamista. Raidejokeri sysää liikkeelle miljardien eurojen rakennusurakat mukaan lukien uusien asuntojen rakentamisen yli sadalle tuhannelle asukkaalle. Siinä on kotia kerrakseen.

Rakentaminen nostaa kilpailukykyä

Asunto- ja infrarakentaminen saavat työvoiman ja rahdin liikkeelle. Tämä lisää Suomen kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä pitkällä aikavälillä. On tutkittu, että pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä parannetaan tehokkaimmin kehittämällä kotimaista ja kansainvälistä saavutettavuutta.

Rakentaminen pitää kunnossa

Rakentaminen ylläpitää koko Suomen tuotantopotentiaalia, jonka on oltava kunnossa talouden kääntyessä kasvu-uralle koronakriisin jälkeen. Lisäksi panostukset rakennusten energiatehokkuuteen, kuntien infraan ja sujuvaan liikenteeseen tervehdyttävät ilmastoa.

Rakentaminen palauttaa

Verojen ja veroluonteisten maksujen osuus on 40-45 prosenttia rakentamiseen sijoitetuista euroista. On laskettu, että Tampereen ratikka tuo Tampereen kaupungille rakentamisen aikana yksistään kunnallisverotuloina seitsemän miljoonaa euroa. Ja monin verroin enemmän muun rakentamisen myötä.