Tekijät ja työ kohtaamaan

Yhteisöjä, työtä ja kasvua syntyy sinne, missä yhteydet ovat kunnossa. Suomalaiset tuotteet ja innovaatiot virtaavat ympäri maata ja maailmaa. Myös ihmisten ja töiden on päästävä toistensa luo. Tämä ruokkii yrittäjyyttä ja investointeja. Siksi tarvitsemme uusia koteja ihmisille ja yrityksille sekä entistä parempia yhteyksiä niiden välille.

Kaavoitukseen ja asuntorakentamiseen panostaminen takaa, että suomalaiset voivat halutessaan muuttaa töiden perässä. Liikenneverkkoa suunnitelmallisesti rakentamalla ja korjaamalla etäisyydet pienevät, ja töissä voi vaivatta käydä vaikka pitkänkin matkan takaa. Näin taataan myös teollisuudelle kilpailukykyiset kuljetukset raaka-aineen lähteiltä aina globaaleille markkinoille, joita ilman Suomi ei pärjää.
Yhteisen Suomemme rakentaminen vaatii myös osaavia tekijöitä. Rakennusalan koulutusta on tehostettava ja uudistettava siten, että se kykenee vastaamaan työn ja teknologian murrokseen. 

Katso myös

INFRA ry:n hallitusohjelmatavoitteet: Liikennepolitiikka tarvitsee remontin

Kuuntele podcast-haastattelut

Aleksi Randell: Hallitusohjelmatavoitteet rakennetun ympäristön ja kaupungistumisen näkökulmasta

Paavo Syrjö: "Suomi kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi"