Rakennusteollisuuden osallistuminen eduskuntavaalien ehdokkaiden ja puolueiden tukemiseen

Rakennusteollisuus RT ry sekä siihen kuuluvat toimialajäsenyhdistykset ovat harkintansa perusteella ja tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa osallistuneet vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokkaiden ja puolueiden tukemiseen ensisijaisesti osallistumalla maksullisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin, joihin RT:n asiantuntijat ovat saaneet kutsuja.

Seminaarit ja tilaisuudet on valittu sillä perusteella, että Rakennusteollisuus RT:n asiantuntijoiden on ollut mahdollista niihin osallistua, ja että niissä käsiteltävät aiheet ovat olleet RT:n näkökulmasta merkityksellisiä. Kaikkiin seminaareihin osallistuminen ei ole ollut mahdollista.

Ehdokkaiden tilaisuuksien osallistumismaksut eivät ole ylittäneet vaalirahoituslainsäädännön mukaista ilmoitusrajaa, mutta tukea saaneet voivat halutessaan julkaista Rakennusteollisuus RT:n osallistumisen.

Lisätietoja osallistumisesta ehdokkaiden tai puolueiden tukemiseen antaa medialle sekä muille asiasta kiinnostuneille tahoille Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.