Ihmisiä palveleva, sujuva rakentaminen

Rakentamisen on reagoitava suomalaisten muuttuviin tarpeisiin. Uusien väylien ja rakennusten tulee sijoittua sinne, minne ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet ohjaavat. Kaupungit kasvavat paitsi reunoilta myös sisältäpäin.

Olemassa olevaa rakennettua ympäristöä on voitava uudistaa sen käyttäjien tarpeiden muuttuessa. Rakennetun ympäristön muutoksista on päätettävä nykyistä joutuisammin. Rakennettu ympäristö on palvelualusta, jonka sujuva kaavoitus ja sääntely mahdollistavat.

Myös tiedon tulee virrata esteettä ja siitä on otettava hyöty irti. Entistä ketterämmin käyttäjiensä tarpeisiin reagoiva, älykäs rakentaminen ja ylläpito edellyttävät uusimpien työkalujen täysimittaista hyödyntämistä. Harmonisoitu tiedonhallinta ja yhteinen digitaalinen ekosysteemi mahdollistavat entistä laadukkaamman ja tehokkaamman toiminnan sekä uudenlaisten palveluiden syntymisen.

Kuuntele podcast-haastattelu

Anu Kärkkäinen: Kaavoituksen merkitys hallituksen agendalla