Hyvinvoiva ihminen ja ympäristö

Rakennettu ympäristö vaatii huolenpitoa siinä missä rakentamatonkin. Väylät ja rakennukset muodostavat päivittäisen elämämme puitteet, ja niiden kunnosta huolehtiminen merkitsee parempaa arkea kaikille. Suorat, sujuvat ja hyväkuntoiset yhteydet vähentävät myös liikenteen päästöjä.

Ympäristön hyvinvointiin liittyvät luontoarvot ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rakennetun ympäristön on oltava energiatehokasta ja vähäpäästöistä sekä hyödynnettävä eri materiaaleja entistä viisaammin. Huomio on kiinnitettävä koko elinkaaren aikaisiin päästöihin sekä erityisesti olemassa olevaan rakennuskantaan. Jotta käyttäisimme yhteisiä luonnonvarojamme mahdollisimman säästeliäästi, resurssitehokkuuden ja kiertotalouden tieltä on poistettava esteitä.

Sääntelyn tulee edistää terveyttä ja hyvinvointia tukevien tilojen rakentamista taloudellisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Kestävässä rakentamisessa ei ole oikopolkuja, vaan kaikki osatekijät on otettava huomioon.

Katso myös: