Allianssimallit

Allianssimallissa sopimusosapuolet (ainakin rakennuttaja, urakoitsija ja suunnittelija) muodostavat aikaisessa vaiheessa yhteisen allianssiorganisaation ja jakavat hankkeen riskit ja hyödyt etukäteen hankkeen kaupallisessa mallissa sovitulla tavalla.

Sopimusmallissa korostetaan luottamusta, osapuolten yhteisiä tavoitteita, yhteistä päätöksentekoa sekä yhteistä vastuuta. Sopimusrakenteella tavoitellaan sitä, että kunkin osapuolen etu on toimia koko hankkeen parhaaksi ja löytää innovatiivisia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseen.

Rakennustietosäätiön toimikunta TK 351 Yhteistoimintaurakoiden sopimusmallit ja käyttöohjeet on laatimassa allianssimalliin suomalaisia vakiosopimusehtoja, sopimusmalleja sekä niiden käyttöön liittyvät ohjeita.

Video: Elinkaari- ja allianssimallien
hyödyt Oulun monitoimitaloissa