Elinkaarihankkeiden sopimusmalli

Sopimusmalli helpottaa julkisen sektorin tilaajien ryhtymistä tämän tyyppisiin toteutusmalleihin eräänä toteutusvaihtoehtona. Mallin on toteuttanut Kuntaliitto.

Elinkaarihankkeen palvelusopimusmalli (pdf)

Palvelusopimusmallin sisältö:

  • Elinkaarihankkeiden sopimusmalli
  • Liite 1: Palvelukuvaus
  • Liite 2: Kunnossapidon korjausohjelma (PTS-suunnitelma), ohje laatimisesta
  • Liite 3: Urakka-asiakirjat
  • Liite 4: Maksumekanismi, kuvaus pääperiaatteista elinkaarihankkeessa
  • Liite 5: Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimusten kuvaaminen
  • Liite 6: Laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä, laadunvarmistuksen ja -ohjauksen toimintamallin kuvaaminen
  • Liite 7: Käyttöaste- ja käyttöaikataulukko, ohje
  • Liite 8: Vastuunjakotaulukko (taulukkomalli sekä saatekommentit riskien käsittelystä elinkaarihankkeissa)

Asiakirja sisältää myös elinkaarihankkeen palvelusopimusmallin taustamuistion.

Lähde: Kuntaliitto