Elinkaarimallit

Elinkaarimalli on korjaus- tai uudisrakentamisen julkisten investointihankkeiden ja niihin liittyvien palveluiden hankintatapa. Hankintamallista käytetään kansainvälisesti nimitystä Public Private Partnership (PPP).

Elinkaarimallissa hankkeen toteuttaja (palveluntuottaja) vastaa tilaajalle vähintäänkin 

  • hankkeen suunnittelusta,
  • rakentamisesta,
  • ylläpidosta tai
  • kiinteistöpalveluista

pitkän sopimuskauden ajan. Sopimuskausi on yleensä 15−30 vuotta. Palvelusopimuksessa voidaan lisäksi sopia esimerkiksi käyttäjäpalveluiden toteuttamisesta sekä rahoituksen järjestämisestä.

Sopimusmalli talonrakennusalan kumppanuusmallien toteuttamiseksi

Rakennusteollisuus RT on yhdessä muun muassa Suomen Kuntaliiton, RAKLIn sekä eräiden suurimpien kaupunkien ja rakentajien edustajien kanssa laatinut sopimusmallin.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää talonrakennusalan kumppanuusmallien toteutukseen Suomen markkinoille vakiintunut toimintatapa, joka tehostaisi kumppanuusmallien käyttöä julkisella sektorilla sekä mahdollistaisi yksityisen sektorin innovaatiot osana julkisia hankintoja.

Sopimusmalli julkistettiin syyskuun 2013 lopussa. Valmistunut malli ei pidä sisällään rahoitusta.

Myöhemmin sopimusmalli myös infrahankkeille

Sopimusmallia on tarkoitus kehittää ja päivittää siitä saatavien käytännön kokemusten myötä. Myöhemmin laadittaneen vastaava malli myös infrahankkeille sekä selvitetään rahoituksen vaikutusta ja/tai sisällyttämistä sopimusmalleihin

Rahoituksen sisältävä elinkaarimalli nykyisin vain väylä- ja ratahankkeisiin

Voimassaoleva verolainsäädäntö mahdollistaa elinkaarimallin käytön vain valtion väylä- ja ratahankkeissa. Verolainsäädäntöön muutos on tarpeen, että rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttöä voidaan laajentaa.

Kiinteistöalan järjestöt ovat esittäneet elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain muuttamista siten, että elinkaarimallilla toteutettavat tila- ja infrahankkeet ja erityisesti kunnalliset hankkeet saatettaisiin samalle viivalle valtion väylä- ja ratahankkeiden kanssa.

Elinkaarimallin käyttöä hankinnoissa edistetään veromuutoksilla (tiedote 13.11.2017)

Video: Elinkaari- ja allianssimallien 
hyödyt Oulun monitoimitaloissa 

.........................

Katso myös