Vaikuttaminen

Rakennusteollisuus RT edistää rakennetun ympäristön, jäsenyritystensä toimintaedellytysten ja koko toimialan kehittymistä.

Haluamme tarjota ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten kestävään kasvuun, työllisyyteen, kaupungistumiseen sekä ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin.

Vaikuttamistyömme keskeisiä alueita ovat

 • rakentamista, asuntotuotantoa ja liikenneverkon kehittämistä koskevat talouspoliittiset päätökset (rahoitus, tuet ja verot)
 • elinkeinoasioihin, työelämään ja rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö
 • asuntokauppa ja kuluttajansuoja
 • julkiset hankinnat
 • toimivat markkinat, terve kilpailu, sopimusehdot ja toteutusmallit
 • osaaminen ja koulutuspolitiikka 

Mitä vaikuttaminen on käytännössä?

 • Osallistumme lainsäädännön, viranomaismääräysten ja -ohjeiden sekä toimialamme standardien valmisteluun
 • Teemme aloitteita ja esityksiä, toteutamme selvityksiä ja kehityshankkeita sekä annamme lausuntoja
 • Pidämme aktiivisesti yhteyttä muun muassa viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin, koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä tiedotusvälineisiin
 • Edistämme yhteistoimintaa sekä jäsenyritystemme ja jäsenliittojemme kesken että ulkoisten sidosryhmien kanssa
 • Toimimme faktojen pohjalta ja olemme valmiit avoimeen vuoropuheluun