Tuotetieto rakennusalalla

Tuotetiedon avulla voidaan parantaa koko rakennusalan tuottavuutta ja turvallisuutta sekä yhdenmukaistaa hiilijalanjäljen laskentaa, mikä on edellytys rakennusalan vihreässä siirtymässä.

Rakennusalan yhteisenä tavoitteena on rakentamisen läpimenoajan puolittaminen. Materiaalivirtojen tiedonhallinta on tärkeää tuottavuuden parantamiseksi. Tuotetiedon avulla työmaat voidaan lisätä osaksi digitaalista toimitusketjua, jolloin rakentajat, rakennusten ylläpitäjät ja käyttäjät voivat hyödyntää tietoa.

Tuotetiedon yksilöinti

Tuotetiedon digitalisointi alkaa tuoteyksilöinnistä. Tuoteyksilöinti on avainasemassa, jotta kansallisia tuotetietotietokantoja voidaan käyttää ja hyödyntää suunnittelussa, hankinnassa ja työmailla. Yksilöivän tuotekoodin laaja käyttö mahdollistaa standardimuotoisen tuotetiedon hyödyntämisen niin rakentamisen aikana kuin sen jälkeen. Yksi esimerkki tuotetietokoodeista on kaupanalaltakin tuttu GTIN-koodi.
Rakennusalalla GTIN-koodia käyttää kolme kansallista tuotetietokantaa: LVI-info, Sähkönumerot ja RT-tuotetieto. Tietokannasta on GTIN-koodin avulla mahdollista hakea tietoa tietystä tuotteesta.

Tunnisteen käyttö antaa toimitusketjun reaaliaikaisen tilannekuvan tehtaalta aina asennuspaikalle, mutta myös valmistuvan rakennuksen digitaalisen osaluettelon sisältäen kaikki tuotetiedot. Jos kaikissa rakennusmateriaaleissa olisi yksilöivä digitaalinen tunniste, oikeat rakennustuotteet saataisiin sopivissa erissä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Reaaliaikaisesta tilannekuvasta selviää tuotteen kelpoisuus, sertifikaatit ja ohjeet.

Ylläpidämme materiaalipankkia, joka löytyy Rakennustiedon sivuilta. Klikkaa materiaalipankkiin täältä.