Lähes nollaenergiarakennus

Vuoden 2021 alusta tulee voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää kaikkien uusien rakennusten olevan lähes nollaenergiataloja (nZEB). Tämä aiheuttaa suuren muutoksen rakennusteollisuudessa.

Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT:n ja LVI-talotekniikkateollisuuden käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”. Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä tulee asettaa.

Tavoitetasoja asetettaessa kiinnitetään erityistä huomiota

  • rakennusten sisäilman laatuun,
  • rakentamisen kustannustehokkuuteen
  • rakennusten ja rakenteiden turvallisuuteen, terveellisyyteen ja toimivuuteen.

Vuoden 2015 alkuun kestäneessä FInZEB-hankkeessa on tarkasteltu myös rakennusten energiatehokkuuden parantamisen keinoja sekä alueellisten ja paikallisten energiaratkaisujen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tarkoitus on, että hankkeen tulokset vaikuttavat suoraan normiohjaukseen ja alan koulutukseen. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Kehittämiseen liittyviä aikarajoja

  • 1.1.2015 voimaan vaatimukset uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäistasosta uusissa ja perusteellisesti korjattavissa rakennuksissa
  • 2015 lähes nollaenergiarakentamista koskevat tekniset kuvaukset suosituksina
  • 2017-2020 rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset lähes nollaenergiatasolle

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin aikataulu

  • Vuoden 2019 alusta kaikki uudet rakennukset, jotka ovat viranomaisten käytössä tai omistuksessa
  • Vuoden 2021 alusta kaikki uudet rakennukset oltava lähes nollaenergiarakennuksia

.................

Katso myös