Tutkimushankkeita rakentamisen energiatehokkuudesta

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta. Ne aiheuttavat yli 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö on siksi erittäin tärkeää.

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristyneet ja kiristyvät seuraavina vuosina entisestään. EU:n energiatehokkuusdirektiivi tuli voimaan niin, että vuonna 2018 kaikkien uusien julkisten rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia. Vuoden 2021 alusta ylipäätään kaikkien uusien rakennusten on oltava sitä. Uusien rakennusten pitäisi siis tuottaa likimain saman verran energiaa kuin ne kuluttavat.

Tämä matalaenergiarakentaminen ja myös muuttuva ilmasto edellyttävät monenlaista tietoa esimerkiksi rakennusfysiikasta, toimivista rakentamisen tavoista ja kosteudenhallinnasta.

Lähes nollaenergiarakentaminen tutkimuskohteena

Merkittäviä tutkimushankkeita ovat nZEB-hanke, jossa tutkitaan lähes nollaenergiarakentamista sekä Frame-hanke, jossa on tutkittu ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia riskejä.

.........................

Katso myös