Ratu

Ratu on rakennusalan tuotannonsuunnittelun yleistiedosto. Se sisältää hyvän rakennustavan mukaiset työmenetelmäkuvaukset ja niihin liittyvät menekkitiedot.

Ratu antaa perustiedot työmenetelmien valintaan, työnsuunnitteluun ja kustannuslaskentaan. Ratu ohjeistaa ja antaa apuvälineet rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantamiseksi.

Ratusta löytyvät

  • hyvän rakennustavan mukaiset työmenetelmät
  • niitä vastaavat, työmaiden toteutumatiedoilla testatut työmenekit
  • laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ja niiden varmistaminen

Rakennusurakoitsijat ovat yhteisesti kehittäneet Ratua jo 30 vuoden ajan. Tänä päivänä Ratu-hanketta johtaa ja rahoittaa Rakennusteollisuus RT ry.

Katso myös