Rakennusteollisuuden jatkokoulutusrahasto

Rakennusteollisuus RT on jakanut jo viidentoista vuoden ajan apurahoja ensisijaisesti tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävään jatko-opiskeluun.

Apurahoja on myönnetty Rakennusteollisuuden juhlarahastosta vuodesta 2002 alkaen. Rahoituksen keskeinen arviointikriteeri on ollut hankkeen sisällön ja tulosten vaikuttavuus rakennusteollisuuden kannalta. Apurahoja on tähän mennessä saanut yhteensä 84 henkilöä.

Rakennusalan jatkokoulutusrahaston tavoitteena on edistää rakennusalan teknologista ja liiketaloudellista osaamista alan yrityksissä. Apurahoja myönnetään väitöskirjahankkeille, joiden avulla voidaan aikaansaada merkittävää uutta osaamista rakennusteollisuuden alalle. Rahoittajina toimivat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sekä Talonrakennusteollisuus ry. 

Vuoden 2018 apurahat 

Rakennusteollisuus RT ry:n jatkokoulutusrahasto jakoi tänäkin vuonna apurahoja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävään jatko-opiskeluun.

Tutkimusaiheiden näkökulmasta painopisteitä ovat muun muassa digitalisaatio ja mobiilitekniikka, betonirakenteiden uudet mittaustekniikat sekä koulujen sisäilman laatu.

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota niiden sisällön ja tulosten vaikuttavuuteen rakennusteollisuuden liiketoiminta-alueiden ja prosessien kehittämisessä sekä uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisessä. Rahoitettavilta tutkimushankkeilta edellytetään näyttöjä tutkimuksen etenemisestä. 

Tänä vuonna 5 000 euron apurahat saivat DI Jukka Haavisto, DI Risto Kärkkäinen, DI Heikki Luomala, DI Tero Marttila, DI Teemu Ojala, DI Sonja Salo sekä M.Sc. Jianyu Zhao.

Aikaisemmat apurahat 

Vuonna 2017 apurahan väitöskirjatyötään varten saivat DI Jenni Inkinen, DI Perttu Leppänen, DI Sami Lestinen, VTM. Marja Mesimäki, M.Sc. Abdollah Noorizadeh, DI Antti Puustinen, DI Petteri Uusitalo sekä DI Jaakko Vihola. Nyt neljännentoista kerran jaettujen apurahojen suuruus on 5000 euroa.