Muita tutkimushankkeita

Erilaisia rakentamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita on runsaasti. Rakentamisen kehittämishankkeissa on aiemmin tutkittu mm. sitä, miten työmailla parannetaan laatua ja tuottavuutta, miten saneeraus tehdään turvallisesti ja miten toimitusketjua hallitaan.

Rakentamisen prosessien kehittämiseen liittyviä hankkeita
Korjausrakentamiseen liityviä hankkeita 
Energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita
Muita hankkeita 

 

Rakentamisen prosessien kehittämiseen liittyviä hankkeita 

Parempaa laatua ja tuottavuutta työmailla (TuoVa)

Hankkeessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat työn tuottavuuteen työmailla ja miten niihin voidaan vaikuttaa.

Kehitetään tuottavuutta (Tukefin)

Tavoitteena on kehittää hankinta-, yhteistyö- ja projektien toteutusmalleja sekä osaamista siten, että osallistuville organisaatioille ja alalle syntyy pysyvät edellytykset parantaa tuottavuutta, innovatiivisuutta ja vähentää hukkatekijöitä.

Rakentamisen toimitusketjun hallinta (Ketju) 

Ketju-projektissa on kehitetty yhteisiä työkaluja rakentamisen toimitusketjun hallintaan. 

Rakentamisen tietomallit (ProIT)

Rakennushankkeen tietomallipohjainen tiedonhallinta liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavat tiedot.

Sivun alkuun

-----------------------

Korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita 

Perusparannus- ja korjaushankkeiden yhteisen käynnistämisen malli asunto-osakeyhtiöille (Ketterä)

Hankkeessa luotiin prosessi siitä, miten taloyhtiöt voivat yhdessä viedä perusparannushankkeitaan eteenpäin ja nostaa samalla alueensa arvoa.

Tietoja korjausrakentamista ja perusparantamista taloyhtiöille (Tee parannus!)

Ohjelman avulla taloyhtiöille välitettiin tietoa oikeista ja hyviksi koetuista korjaustavoista, uusista ratkaisuista ja palvelukonsepteista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Tavoitteena on edistää suunnitelmallista sekä kustannus- ja energiatehokasta korjausrakentamista ja perusparantamista taloyhtiöissä asukkaat huomioon ottaen.

Puhdas ja turvallinen saneeraus (PUTUSA)

Hankkeessa on kartoitettu työntekijöiden ja työympäristön altistumista haitta-aineille saneeraustyömailla. Samalla on määritelty, millaisilla toimintatavoilla epäpuhtaushaittoja voidaan minimoida eri työvaiheissa.

PUTUSA-hankkeen lopputuloksena tuotettiin ohjeet työmaiden pölyntorjuntaan sekä laaja loppuraportti.

 Sivun alkuun 

-----------------------------------

Energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita

Radiosignaalin läpäisy asuinrakennuksissa

Hankkeessa tutkittiin matkapuhelinverkkojen kuuluvuutta uusissa ja vanhoissa rakennuksissa ja laatinut alalle suunnitteluohjeen. Toimivimmaksi ratkaisuksi kuuluvuuden turvaamiseksi osoittautui rakennusten varustaminen sisäverkoilla ja tarvittaessa sisäisillä antenneilla.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomessa (INSULAVO)

Tutkimushankkeessa arvioidaan sitä, miten rakennusten energiatehokkuuden lisääminen vaikuttaa sisäilman laatuun ja rakennusten terveellisyyteen.

Sivun alkuun

-------------------------------

Muita hankkeita

Rakennus- ja sisustustarvikealan tuotetietopankki (RaSi-Tieto)

RaSi-Tieto on noin 50 000 tuotetta sisältävä sähköinen tuotetietopankki, josta suunnittelija, rakentaja, kauppa, kiinteistön ylläpitäjä ja kuka tahansa tietojen tarvitsija saa helposti kaikki tarvitsemansa tuotetiedot. Tietoja voi hakea tuoteryhmittäin ja toimittajan mukaan. Yksittäisistä tuotteista on ominaisuustiedot.

Sivun alkuun