Rakentamisen kehittäminen

Rakennusteollisuus RT keskittyy rakentamisen kehittämisessä hankkeisiin, joissa luodaan alan yhteisiä menettelytapoja sekä ohjeistoja. Tutkimus ja kehittämistoiminta on keskeinen keino nostaa yritysten kilpailukykyä ja tuotteiden laatua.

Kehittämishankkeiden teemat muodostuvat sekä tarpeista ratkaista ajankohtaisia ongelmia että pidempijänteisestä valmistautumisesta tulevaisuuden haasteisiin. Paljon työtä tehdään mm. rakentamisen laadun kehittämiseksi ja rakentamisen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeiden tulokset voivat toimia myös lähtökohtina yritysten omaan, aihepiirissä syvemmälle pureutuvaan kehittämistoimintaan.

Rakennusteollisuus RT:n tavoitteena on saada t&k-toiminta osaksi yhä useamman rakennusalalla toimivan yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa. Kehitystyön tulokset näkyvät tuottavuuden ja kilpailukyvyn paranemisena ja sitä kautta myös lisääntyvänä hyvinvointina.

RT osallistuu lisäksi muiden tahojen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tarpeen mukaan.

........................

Katso myös