Toiminta ja tehtävät

Mitkä ovat Rakennuspoolin tehtävät?

Rakennuspooli toimii Huoltovarmuuskeskuksen vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti:

  • toimintaa johtaa poolitoimikunta
  • keskeistä poolin toiminnassa on alueellinen vastuu valmiussuunnittelun ja -harjoitusten organisoinnista.

Rakennuspoolin tehtäviä ovat mm.:

  • määritellä valtakunnallisesti alansa varautumisperusteet ja laatia poikkeusolojen tuotannon yleissuunnitelmat
  • ohjata ja tukea alansa yritysten valmiussuunnittelua
  • järjestää alan valmiuden ylläpitämiseksi harjoituksia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
  • määritellä aluetoimikuntien toimintatasot sekä ohjata ja tukea niiden toimintaa
  • muut erikseen sovittavat tehtävät varautumisen edistämiseksi.