Merkitys yrityksille

Rakennuspooli tarjoaa yrityksille uusia, tärkeitä yhteyksiä.

Rakennuspoolin toimintaan osallistuvat yritykset saavat uudenlaisen kontaktipinnan viranomaisiin ja rakennuttajiin sekä erikoisurakoitsijoihin.

Osallistuminen Rakennuspoolin

  • valmiussuunnitteluun
  • harjoituksiin sekä
  • koulutus- ja perehdyttämistilaisuuksiin tarjoaa mahdollisuuden luoda hyviä yhteistyöverkostoja eri alojen asiantuntijoiden kesken.

Näin yritysten normaaliaikaista riskien hallintaa voidaan kehittää valmiussuunnittelun avulla sekä vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.