Yhteistyötahot

Rakennuspoolin aluetoimikunta muodostuu yritys- ja viranomaisedustajista.

Yhteistyötahot

  • Huoltovarmuuskriittiset yritykset
  • AVI:t
  • ELY:t
  • Huoltorykmentin Esikunta
  • Maakuljetuspoolin alueorganisaatio
  • Pelastustoimi
  • Puolustushallinnon rakennuslaitos/alueyksikkö
  • Sotilaslääni
  • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI