Rakennuspooli

Mikä on Rakennuspooli? Mitä se tekee? Miksi yritysten ja viranomaisten kannattaa osallistua sen toimintaan?

Huoltovarmuuskeskus (HVK) suunnittelee ja koordinoi elinkeinoelämän ja hallinnon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin kehittämällä huoltovarmuutta. HVK:n organisaatio muodostuu sen asettamista sektoreista. Poolit edustavat elinkeinoelämän eri toimialoja, ja niiden toiminta perustuu HVK:n kanssa tehtyyn sopimukseen.

Rakennuspooli on perustettu oman alansa valmiussuunnittelua varten – kysymys on rakennusalan urakointiyritysten ja rakennustuoteteollisuuden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Rakennuspooli on alueellisesti järjestäytynyt rakennusteollisuuden ja viranomaisten välinen yhteistyöelin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakennustoimintaa koskevissa asioissa.

Poolisopimuksen allekirjoittivat 22.12.2009:

 • Huoltovarmuuskeskus (HVK)
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
 • Yleinen Teollisuusliitto ry (YTL)

Rakennuspoolin toimialat

Rakennuspoolissa ovat edustettuina kaikki rakennusurakoinnin ja -materiaaliteollisuuden kannalta tärkeät toimialat:

 • Rakennustuoteteollisuus
 • Talonrakennusteollisuus
 • Infra
  • maa- ja vesirakennusurakointi
  • asfalttiurakointi
 • Sähkö- ja teleurakointi
 • LVI-tekninen urakointi
 • Pintatoimiala
  • kattourakointi
  • lattianpäällystysurakointi
  • maalaus-, korroosionesto- ja pinnoitusurakointi