RT:n jäsensivut

Rakennusteollisuus RT:n ekstranet eli jäsensivut on sulautettu osaksi julkista nettisivustoa. Jäsenille tarkoitetut sivut löytyvät sivuston rakenteesta aihealueiden mukaan eli esimerkiksi jäsenkirjeet ovat Ajankohtaista-osiossa. Tälle sivulle on lisäksi koottu suorat linkit jäsensivuille.

Jäsensivut on merkitty valikoihin lukkosymbolilla. Näiden sivujen avautuminen edellyttää kirjautumista palveluun jäsentunnuksilla. Jos työskentelet RT:n jäsenyrityksessä, voit hakea tunnusta pyydä tunnuksia -linkistä.

Jäsenkirjeet

Talonrakennusteollisuuden ja Rakennustuoteteollisuus RTT:n jäsenkirjeet sekä elinkeinoasioiden jäsenkirjeet.

Sopimusasiat, lomakkeet, asiakirjamallit 

Asuntotuotannon asiakirjamallit ja aliurakoitsijan konkurssin asiakirjamallit sekä urakoitsijan sopimusasiat -käsikirja eli niin sanotut työmaakansiot.

Työsuhdelomakkeet 

Kaikki keskeiset talonrakennusalan työsuhdelomakkeet Word-muodossa.

Palkkatilastot

Tuoreimmat palkkatilastot (jäsenkirjeet).

Sairauspoissaolojen seurantatyökalu

Ohje ja Excel-mallipohja sairauspoissaolojen seurantaan.

Talonrakentamisen alueelliset tilastot

Maakuntakohtaiset tilastot mm. rakentamisen vuosisummista ja aloituksista.

RT:n logo jäsenyritysten käyttöön

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritys -tunnuksen ladattavat tiedostot.

Hyötytietoa työmaalle

Lisäksi löydät Talonrakennusteollisuuden sivuilta ja sen Hyötytietoa työmaalle -osiosta muun muassa seuraavat hyödylliset aineistot:

  • Työsuhdeasiat ja harmaan talouden torjunta
    Voimassa olevat työehtosopimukset, opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa, tietoa harmaan talouden torjuntaan liittyvistä laeista.
  • Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusasiat
    Linkkejä oppaisiin ja ohjeisiin ja käytännön työkaluihin, jotka koskevat laatua, työmaan ympäristöasioita ja työmaan työturvallisuutta, muun muassa Työturvallisuuskansio pk-rakennusyrityksille malliasiakirjoineen.
  • Lakiasiat
    Tietoa hankintalaista, julkisista hankinnoista ja asuntokauppalaista sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita.

Ajankohtaista-osiossa on tiedotteiden ja jäsenkirjeiden lisäksi muun muassa lausunnot ja tapahtumakalenteri.