Rakentamisen määräykset –toiminta RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT osallistuu rakentamisen teknisten säädösten valmisteluun yhteistyössä ministeriöiden, rakennusvalvonnan ja alan muiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että määräykset johtavat turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen ja ovat myös yritysten kannalta toimivia ja tasapuolisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat talonrakentamista ohjaavat määräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksissa. 

Rakentamisen yhteiskunnallinen ohjaus jakautuu siten että ympäristöministeriö vastaa talonrakentamista koskevasta sääntelystä, sisäasianministeriö pelastustoimen laitteiden sääntelystä ja liikenneministeriö yhdessä väyläviraston kanssa liikenneväylien rakentamisen sääntelystä. 

Rakennusvalvonnat sopivat yhtenäisistä tulkinnoista 

Voimassa olevien säädösten yhtenäisen soveltamisen edistämiseksi suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat ovat muodostaneet TOPTEN-yhteistyöryhmän.

Ryhmä laatii ohjeita rakentamismääräyksien tulkinnoista tavoitteena rakennusvalvontojen, suunnittelijoiden ja hankkeeseen ryhtyvien työn sujuvoittaminen.

Tulkintoja tehdään yhteistyössä alan järjestöjen Rakennusteollisuus RT:n, SKOLin ja Raklin kanssa.