Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti joko harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin.

Kun markkinoille saatettu rakennustuote kuuluu jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, jonka standardikohtainen siirtymäaika on päättynyt, valmistajan on CE-merkittävä tuotteensa. Tuotteelle jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, voi valmistaja hakea vapaaehtoisen, CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin, valmistajan on arvioinnin saatuaan myös CE-merkittävä tuotteensa. 

Tavoitteena yhtenäiset sisämarkkinat 

Rakennustuoteasetuksen tarkoitus on muodostaa yhtenäiset EU:n sisämarkkinat rakennustuotteille. Periaatteena on, että CE-merkintään liittyvässä suoritustasoilmoituksessa esitettävät tiedot tuotteen ominaisuuksista kattavat kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset eri jäsenvaltioissa. 

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmässä eurooppalainen standardisointijärjestö CEN laatii harmonisoidut tuotestandardit Euroopan komission toimeksiannoista.

CENin toiminnassa Suomea edustavat Suomen standardisoimisliitto SFS ja tämän toimialayhteisöt, joihin myös Rakennustuoteteollisuus RTT kuuluu. 

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja ja niiden soveltamista koskien on laadittu hEN helpdesk -sivusto, josta löytyy ajantasaisin tieto voimassa olevista tuotestandardeista sekä muuta informaatiota rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmästä.