Eurokoodit ohjaavat suunnittelua

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja.

Eurokoodi-sarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat rakenteiden varmuuden määrittämisperiaatteet kattaen erilaiset kuormitukset kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Eri rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeensa. 

Yhteiseurooppalaiset mitoitusohjeet 

Rakennuskohteiden rakenteellinen mitoitus tapahtuu yhteiseurooppalaisilla mitoitusohjeilla eli eurokoodeilla. Ne on laadittu ja niitä ylläpidetään Eurooppalaisen standardisointijärjestön CENin teknisessä komiteassa TC250. Standardien noudattaminen on vapaaehtoista, mutta Suomessa ja useimmissa Euroopan maissa eurokoodien noudattamisesta on tehty käytännössä velvoittavaa.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulla on kansallisen vaikuttamisen organisointi koskien itse TC250:tä ja sen alatyöryhmiä SC1 (kuormat), SC2 (betonirakenteet), SC4 (liittorakenteet), SC5 (puurakenteet), SC6 (muuratut rakenteet), SC8 (maanjäristyskuormat) ja SC10 (mitoituksen perusteet). 

Eurokoodien soveltaminen eri jäsenmaissa edellyttää myös kansallisten liitteiden (National Annex NA) laatimista kullekin eurokoodistandardille. Suomessa kansallisten liitteiden laatimisesta vastaavat ympäristöministeriö talonrakentamisen ja väylävirasto liikennerakentamisen osalta. 

Eurokoodistandardeja ja niiden soveltamista koskien on laadittu eurokoodi helpdesk -sivusto, josta löytyy ajantasaisin tieto voimassa olevista eurokoodistandardeista sekä muuta informaatiota näihin liittyen.