Jäsenyys ja jäsenpalvelut

Rakennusteollisuus RT ry ja sen jäsenyhdistykset hoitavat jäsenyritystensä edunvalvontaa elinkeino-, teknologia- ja standardisointiasioissa ja työmarkkinapoliittisissa asioissa.

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yhteinen etujärjestö. RT on keskusliitto, jonka jäsenenä voi olla liiton edustamilla toimialoilla toimiva rekisteröity yhdistys tai sen rekisteröity alayhdistys. Yhdistysten toimintaan pitää kuulua elinkeino- tai työnantajapoliittista edunvalvontaa tai molempia.

Yrityksestä tulee keskusliiton jäsen, kun se on hyväksytty jonkin Rakennusteollisuus RT:n toimialan jäsenyhdistyksen jäseneksi.

Lisätietoja toimialoista

Neuvontaa ja koulutusta

RT:n ja sen toimialojen asiantuntijat palvelevat jäsenyrityksiä tarjoamalla neuvontaa, ohjeistusta ja koulutusta muun muassa työehtoihin sekä sopimus- ja urakkaehtoihin liittyvissä kysymyksissä. He tuottavat myös ohjeita ja toimintamalleja yritysten käytettäviksi.

Rakennusteollisuutta koskevaa tietoa

RT tuottaa jäsenyritystensä käyttöön runsaasti rakennusteollisuutta koskevia raportteja ja tilastoja. Lisäksi liitto tuottaa julkaisuja, joita yritykset voivat käyttää oman markkinointinsa tukena. Liitto julkaisee myös rakennusteollisuuden omaa lehteä, Jokka-lehteä.

T&k-hankkeisiin liittyvää apua

Liitto auttaa jäsenyrityksiä tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Se mm. opastaa julkisen rahoituksen hankkimisessa T&K-hankkeisiin, avustaa tarvittaessa jäsenyritysten omien hankkeiden koordinoinnissa sekä julkaisee erilaisia tutkimusraportteja ja selvityksiä.

Uutiskirje jäsenille

Toimialat tiedottavat jäsenilleen ajankohtaisista asioista jäsenkirjeillä. Lisäksi keskusliitto julkaisee koko jäsenistölle sähköistä uutiskirjettä, johon on koottu RT:n uutisia ja kannanottoja. Työturvallisuusasioita tiedotetaan eJokka-uutiskirjeellä.

Verkkopalvelut jäsenille

RT tuottaa jäsentensä käyttöön työmailla tarvittavaa hyötytietoa. RT:n jäsenille suunnatuista verkkopalveluista löytyy ohjeita, asiakirjamalleja, hyviä käytäntöjä ja paljon muuta.