Mikä RT on ja mitä me teemme?

Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa.

RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja kuusi toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Talotekniikkateollisuus, LVI-tekninen urakointi ja Pinta. 

Kuuden toimialan yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on  60 000 henkilöä. Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljardia euroa.

Liittoyhteisöömme kytkeytyvät myös Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Suomen Rakennusmedia Oy sekä Huoltovarmuusyksikön ohjauksessa toimiva Rakennuspooli.

Vaikuttamista rakennetun ympäristön hyväksi

Toimintamme lähtökohta on parantaa rakennusteollisuuden liiketoimintaedellytyksiä sekä rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua. Haluamme tuottaa entistä parempaa elinympäristöä ihmisille ja toimintaympäristöä elinkeinoelämälle ottamalla huomioon yhteiskunnan tarpeet ja edistämällä kestävää rakentamista.

Rakennusteollisuus RT keskusliittona keskittyy koko liittoyhteisön keskeisiin yhteisiin asioihin, kuten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, työmarkkina-asioihin, suhdanne-ennustetoimintaan ja viestintään. Toimialat puolestaan ovat erikoistuneet eri asiantuntemusalueisiin sekä omien jäsenyritystensä edunvalvontaan ja jäsenpalveluihin.

Liittoyhteisömme yhteinen tapa toimia perustuu strategia- ja tavoitelähtöiseen toimintamalliin, jossa RT:n strategian keskeisiä tehtäväalueita johdetaan kokonaisuuksina. Vastuualueita on kolme:  Osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus, Kasvun edellytykset ja toimivat markkinat sekä Vihreän siirtymän mahdollisuudet. Jokaisella vastuualueella on kolme tai neljä tiimiä, joiden jäseninä on kuhunkin asiakokonaisuuteen perehtyneitä toimialojen asiantuntijoita.

RT on yksi Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) suurimmista jäsenjärjestöistä.