Turvallisuusmittarit

Turvallisuusmittareita käytetään työmailla työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmänä ja lakisääteisten viikkotarkastusten tekemiseen. Mittauksessa käydään silmämääräisesti läpi koko työmaa ja kirjataan sekä kunnossa olevat että parannusta vaativat asiat.

MVR-mittari maa- ja vesirakennustyömaille ja siihen liittyvät lomakkeet 

Murskamittari 2020 kiviainesalalle

Asfalttimittarit levitystyömaalle ja tehtaaseen