Asfaltin hiilijalanjälki pienenee kolmella konstilla

Kun nipistetään asfaltin hiilijalanjälkeä, paras teho saadaan käyttämällä kolmea konstia kerralla: kierrättämällä asfalttia asfalttimassan raaka-aineena, valmistamalla massa matalammassa lämpötilassa ja käyttämällä asfalttiasemalla ja levityskalustossa biopolttoaineita.

Asfaltti on pääosin (noin 95 %) murskattua kiveä. Kivirakeet sidotaan toisiinsa kiinni sidosaineella, bitumilla (noin 5 %). Bitumi tislataan raakaöljystä öljynjalostamoissa. Asfaltin valmistuksessa käytettävä kiviaines on pääasiassa kalliomursketta.

Käytöstä poistettu asfaltti otetaan talteen ja kuljetetaan lähimmälle asfalttiasemalle tai muulle tarkoitukseen sopivalle vastaanottopaikalle. Siellä käytetty asfaltti murskataan, ja rouhe käytetään uuden asfalttimassan valmistamiseen.


POLTTOAINEET JA LÄMPÖTILA

Asfaltin valmistuksen päästöjä voidaan pienentää monella tavalla. Korvaamalla raskas polttoöljy biopolttoaineella laskennalliset hiilidioksidipäästöt pienenevät jopa 50 prosenttia. Raskas polttoöljy voidaan korvata myös esimerkiksi nesteytetyllä maakaasulla, nestekaasulla tai biopolttoaineella.

Matalalämpöasfalttia valmistetaan normaalia asfaltin valmistuslämpötilaa matalammassa lämpötilassa tuotteen laatua heikentämättä. Matalamman valmistuslämpötilan takia kiviaineksen ja bitumin kuumentamiseen kuluu vähemmän energiaa, ja valmistuksen päästöt pienenevät jopa 11 prosenttia.

LAATU 

Asfalttialan normit ja toisaalta jätelainsäädännön jätehierarkia suosivat kierrätysasfaltin käyttöä asfaltin valmistuksen raaka-aineena. Uusista materiaaleista valmistetuilla ja kierrätysraaka-ainetta sisältävillä asfalteilla on samat laatuvaatimukset. Kierrätysasfalttia sisältävä uusioasfaltti onkin aivan yhtä korkealuokkaista, puhdasta ja kestävää kuin uusi asfaltti.