Louhinta ja kiviainestuotanto

Erikoiskalustollaan infrarakentajat tekevät tunnelin vaikka läpi harmaan kiven ja murskaavat kiviaineksia rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Louhinta-ala käsittää kalliorakentamisen, jossa maan sisään tehdään tilaa eri tarpeisiin, kuten tunneleita tai luolia. Louhitusta maa-aineksesta tuotetaan rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia.

Kiviainesala huolehtii rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavien kiviainesten toimittamisesta. Se on tärkeä osa rakennusmateriaaliteollisuutta. Kiviainesurakointia harjoittavat yritykset jalostavat laadukkaat, CE-merkityt kiviaineslajikkeet omilla tuotantolaitoksillaan.

Ympäristö ja turvallisuus ykkösenä

Louhintaa ja kiviainestuotantoa harjoittavien yritysten intresseissä on elinkeinotoimintansa jatkuvuus. Työtä halutaan tehdä ympäristöä ja turvallisuutta vaarantamatta. Yritykset ajavat esim. kiviainesten ottopaikkojen merkitsemistä kaavaan, lähelle tulevia rakentamispaikkoja. Näin raskaan kiviaineksen kuljettelusta aiheutuvat päästöt vähenevät ja rakentamisen hinta alenee.

INFRA ry seuraa alan direktiivi- ja lainsäädäntötyötä tuoden esiin elinkeinoelämän tarpeet. Ala osallistuu aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuushankkeisiin ja -selvityksiin sekä koulutuksen kehittämiseen. Työ- ja ympäristöturvallisuutta parannetaan yhdessä viranomaisten kanssa. Alaa kehitetään myös tiedottamalla ja järjestämällä turvallisuuskilpailuja, koulutuksia ja tapahtumia.

Kiviainesta kuluu paljon

Suomessa etäisyydet ovat suuret ja maa routii. Talojen, teiden ja ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon kuluu paljon kiviaineksia kuten soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä. Niitä käytetään 100 miljoonaa tonnia vuodessa, kuorma-autollinen per asukas.

Yhteen kerrostaloasuntoon kuluu 100 tonnia kiveä, omakotitaloon 3–4 kertaa enemmän. Kilometri maantietä syntyy 17 000–24 000 tonnista kiviaineksia. Peli- ja urheilukenttien päällysteisiin kiveä menee arviolta 50 000 tonnia vuodessa. Talvella kiviaineksia tarvitaan liukkauden torjuntaan.