Infra-alalle yliopistosta

Infra-alalle suuntautuvia diplomi-insinöörejä valmistuu Suomessa kolmesta yliopistosta.

Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka koostuu kolmen vuoden kandiopinnoista ja kahden vuoden maisteriopinnoista.

Opintopisteet kertyvät luennoista, lasku- ja laboratorioharjoituksista sekä käytännön suunnittelutyöhön perehdyttävistä harjoitustöistä. Tutkintoon sisältyy myös opintojen lopuksi laadittava diplomityö.

Koulutuksen sisältöön voi itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Osallistumista kansainväliseen opiskelijavaihtoon suositellaan.

Diplomi-insinöörin koulutus antaa laajan näkökulman suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä koulutus- ja tutkimustyöhön. Yliopistosta valmistuvien diplomi-insinöörien ammattinimikkeitä ovat muun muassa kehitysinsinööri, suunnittelija, tuotantopäällikkö, tutkimuspäällikkö, tuotekehittäjä, tekninen johtaja, laatuinsinööri, tutkija, johtaja.