Infra-alalle amiksesta

Infra-alan perustutkintoa voit lähteä opiskelemaan vaikka suoraan peruskoulusta. Työelämässä jo oleville luodaan yksilölliset opintopolut.

Infra-alan perustutkinnoissa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa.

  • Maarakentajalinjalla opitaan yhdyskuntarakentamista kuten vesi- ja viemärijohtojen asentamista sekä teiden ja siltojen rakentamista ja hoitoa.
  • Maarakennuskoneenkuljettajan linjalla opitaan mm. kaivureiden, kuormaajien, puskukoneiden ja tiehöylien hallintaa ja huoltoa.
  • Kivialan koulutusohjelmassa opitaan ulkoalueiden ja rakennusten kivirakennustöitä sekä työstämään kivestä rakenteita ja tuotteita.

Koulutus kestää korkeintaan 3,5 vuotta, josta puoli vuotta on työssä oppimista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto on 1–3 vuotta aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen. Omatoimisuutta ja aktiivisuutta tarvitaan työpaikan löytämiseksi!

Jos työelämää on jo takana, ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Tähänkin on valmistavaa koulutusta, jonka kesto ja sisältö riippuvat aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Opintien ei tarvitse tyssätä perustasolle. Perustutkintoa voi aina täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla, mikä usein tarkoittaa myös lisää liksaa.