Viktiga teman

INFRAs uppdrag är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för medlemsföretagen.

INFRA rf påverkar aktivt lagstiftningen och finansieringen samt utbildningspolitiken och övrig politik inom infrastrukturbranschen. 

INFRA’s centrala målen är att

  • höja finansieringsnivån för bastrafikledshållningen för att förbättra trafiknätets skick och säkerhet
  • upprätta en långsiktig investerings- och finansieringsplan för trafikledsprojekt; vid sidan av den kortsiktiga rambudgeten behövs också nya finansieringsformer
  • stoppa gråa marknaderna
  • förbättra arbetsskyddet
  • förbättra tillgången på kompetenta arbetare inom infrastrukturbranschen
  • delta aktivt i utbildningen och utvecklingen av examensstrukturen i branschen
  • utveckla miljömedvetandet inom infrastrukturbranschen
  • utveckla stenmaterialförsörjningen.