INFRA rf

INFRA rf:s över 1 600 medlemsföretag bygger och sköter om Finlands grundläggande infrastruktur: trafikleder, hamnar och flygplatser, grönområden och idrottsanläggningar samt livsviktiga tekniska nät.

INFRA arbetar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för sina medlemsföretag. Vi vill växa till en expert- och intresseorganisation med ett uppskattat och eftertraktat medlemskap och en erkänd position som vägvisare i infrastrukturbranschen. Våra värden är sakkunskap, öppenhet och samarbetsinriktning.

Det är förnuftigt att anläggningsarbetare organiserar sig. Det garanterar att branschen utvecklas, att företagarfältet på bred front förbinder sig till samhällets regler samt att arbetarnas arbetsförhållanden är säkra och följer kollektivavtalet.

Vi är förbundsorganisation i Byggnadsindustrin RT och i Finlands Näringsliv EK.

Kontaktuppgifter

INFRA rf
Södra Kajen 10
00130 Helsingfors
info@infra.fi

INFRA Österbotten
Vrksamhetsledare Timo Häggblom

Hovrättsesplanaden 16, vån 4, 65100 Vasa
Tel +358 50 343 7033| timo.haggblom@infra.fi

Alla kontaktuppgifter (på finska) >
Distriktsföreningar (på finska) >