Ajankohtaista erikoiskuljetus- ja ajoneuvonosturijaostosta 1/2021

 • Green Dealin tulon myötä ympäristövaatimukset nostoalalle ovat olleet jaostossa esillä. Tällä hetkellä fossiilivapaata polttoainetta on tarjolla my-dieselin ja my-polttoöljyn muodossa. Ajoneuvonosturi lasketaan työkoneeksi ja siinä voidaan käyttää polttoöljyä, joka on verohelpotuksen alaista.

  Fossiilivapaan polttoöljyn käyttöä rajoittaa kaksi asiaa; polttoöljyä saa tällä hetkellä ainoastaan Etelä-Suomessa Porvoon jalostamolta rajoitetun määrän ja eri merkkien maahantuojien suhtautuminen tuotteeseen. Kaikki eivät anna vielä lupaa käyttää fossiilivapaata polttoainetta, eivätkä anna takuuta, mikäli konerikkoja esiintyy sitä käytettäessä.

  Keskustelut eri toimijoiden kanssa jatkuvat ja nostoalan ympäristövaatimusten tiekarttaa rakennetaan edelleen.
 • Rakennusteollisuuden Vetovoima ry on tekemässä esittelyvideota ajoneuvonosturikuljettajan työstä sekä koulutuksessa vaadittavista taidoista ja osaamisalueista. Videota jaetaan kouluttajien opinto-ohjaajille sekä somekanavien kautta.

  KIRA-ala on ollut hyvin esillä vetovoimatyössä mutta ajoneuvonosturikuljettajan työ on jäänyt pimentoon. Video tuo näkyvyyttä ja toivon mukaan uusia kiinnostuneita nuoria alalle. 
 • Sosiaali- ja terveysviranomainen on esittänyt uuden linjauksen liittyen konedirektiiviin 2006/42/EY. Linjauksen mukaisesti henkilönostokori/laiteyhdistelmästä täytyy olla vaatimuksenmukaisuustodistus.  Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja ohjeista on käytävä ilmi ne kuormaus- tai ajoneuvonosturityypit, joihin korin saa kiinnittää niin, että henkilönostokorin ja nosturin yhdistelmä on vaatimustenmukainen. Tämä astuisi esityksen mukaan voimaan vuoden 2022 alusta.

  Jaoston mielestä siirtymäaika on aivan liian tiukka ja ohje epäselvä. INFRAn, SKAL:n, Energiateollisuusden, HeadPower Oy:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja tarkastuksia tekevän asiantuntijan toimesta vietiin asia uudestaan STM:öön, joka tehnee uuden ja selkeämmän ohjeistuksen ja miettii siirtymäajan pituutta uudestaan.

Lisätietoja yhteyshenkilö Magnus Friskiltä, 050 912 7373, etunimi.sukunimi@infra.fi.