INFRA Nuoret

INFRA Nuoriin ovat tervetulleita sekä kokonaan uudet yrittäjät että sukunsa yritystoiminnan jatkajat.

INFRA Nuoret on nuorten yrittäjien kanava tuoda esiin heille tärkeistä asioista ja sitä, mitä he toivovat järjestötoiminnalta. INFRA Nuorten kautta etsitään myös innokkaita ja aktiivisia tulevaisuuden vastuunkantajia liiton luottamustehtäviin. 

Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse toimintaa keskusliiton tuella. Tehtävään nimetty keskusliiton tai piiriyhdistyksen työntekijä toimii koordinaattorina. Lisäksi INFRA Nuoret valitsevat keskuudestaan ohjausryhmän.

Nuorten kokouksissa käsitellään heille tärkeitä INFRAan ja omaan yritystoimintaan liittyviä asioita, ja nuoria aktivoidaan osallistumaan muuhunkin INFRAn toimintaan.