Infra-alan eettiset pelisäännöt

INFRA ry julkaisi kesäkuussa 2016 maa- ja vesirakennusalan eettiset periaatteet. Ne päivitettiin kesäkuussa 2020.

1. Yritykseni ansaitsee kaikkien sidosryhmien luottamuksen

• Noudatamme vero-, sosiaali- ja muuta lainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä alan ympäristö-, laatu- ja muita vaatimuksia sekä määräyksiä. • Kehitämme jatkuvasti työntekijöiden ammattitaitoa ja edistämme yrityksemme kilpailukykyä ja tehokkuutta. • Ohjeistamme ja valvomme, että sopimuskumppanimmekin noudattavat näitä pelisääntöjä.

2. Jokainen työmaani edistää luottamusta ja alan mainetta 

• Teemme selkeitä ja täydellisiä tarjousasiakirjoja sekä sopimuksia ja noudatamme niitä. • Suunnittelemme jokaisen työn niin, että sen voi tehdä turvallisesti, ammattitaitoisesti ja ympäristöä säästäen. • Toimimme tuotantoketjussa oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja innostaen hyvään suoritukseen, jossa kaikki voittavat.

3. Toimin aktiivisesti yhteiskunnassa alani mainetta parantaen

• Olemme avoimesti osa yhteiskuntaa, rakentaen Suomen elinvoimaa ja kestävämpää maailmaa. • Toimimme niin, että yhdessä tilaajien, suunnittelijoiden, pää-ja alaurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja lukuisten muiden kumppaniemme kanssa voisimme ylittää meihin kohdistuvat odotukset.