| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Elinkeino- ja työmarkkinatiedote 15/2018

EU:n tietosuoja‐asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Tästä alkaen henkilötietojen käsittelyn tulee olla tietosuoja‐asetuksen mukaista ja se tulee pystyä lisäksi osoittamaan dokumentoidusti.