INFRA ry

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto. Sen jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

INFRAn yli 1 600 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita. Lukuisat jäsenet tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä infrapalveluja teollisuuslaitoksille.

Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossapitoa. Jäsenyrityksemme tekevät valtaosan tästä työstä ja työllistävät noin 16 000 infra-ammattilaista. 

Tehtävämme on parantaa jäsentemme toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä infrarakentamisesta Suomen hyvinvoinnin perustana. Vaikutamme vahvasti alan pelisääntöihin kuten lakeihin ja direktiiveihin. Olemme olleet mukana useissa kehittämishankkeissa, usein alullepanijana. Neuvottelemme maa- ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työehtosopimukset työntekijäliittojen kanssa.