Liikennepolitiikka tarvitsee remontin ja liikenteen rahoitus uutta rotia

Suomen liikenneverkossa on miljardien eurojen korjaus- ja kehittämisvaje. Se ei vastaa enää ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, työvoiman liikkuvuuden ja teollisuuden kuljetusten nykyvaatimuksiin. Siitä on tullut Suomen kehityksen jarru. Tarvitsemme muutoksen.

Hyvä liikenneverkko muuttaa ihmisten ja yritysten arjen. Se pienentää päästöjä, tehostaa maankäyttöä ja houkuttelee asunto- ja liiketilarakentamista sekä uutta yritystoimintaa – siis verotulovirtaa tuovia investointeja. Kun yhteydet pelaavat, työllisyys, työvoiman liikkuvuus ja vientiteollisuuden kilpailukyky paranevat.

Pannaan liikenneverkko kuntoon. Kutistetaan matka-ajat. Mitä tähän tarvitaan?

1. HAASTAVA VISIO

Miten Suomi liikkuu 10, 20 ja 30 vuoden kuluttua? Huomisen liikenneratkaistut päätetään tänään. Uudistetaan liikenteen runkoverkko pitkäjänteisesti ihmisiä, elinkeinoelämää ja eri alueitten saavutettavuutta varten. Olkoon visio haastava – Suomi kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi!

Näin onnistumme: 

 • Viedään 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma kunnianhimoisesti maaliin, toimenpideohjelmaksi. 
 • Sidotaan syrjäinen Suomi hyvin liikenneyhteyksin tiiviiksi osaksi globaalia markkinaa. 
 • Vahvistetaan kokonaisajattelua. Sujuva liikenne on kaikkien liikennemuotojen sekä fiksun maankäytön ja asumisen summa.

2. RAHOITUKSEN UUDISTUS

Liikenneinfraan pantu euro tuo yhteiskunnalle selvästi euroa isomman arvon. Ehjä infra = nopeammat ja turvallisemmat matkat, siis: lisää investointeja ja kilpailukykyä, vähemmän onnettomuuksia ja epävarmuutta.

Näin onnistumme:

 • Korjataan väylien rahoitustaso. Väylien korjaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan vähintään 2,3 Mrd euroa vuodessa, parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti. Tämä vastaa vain yhtä prosenttia BKT:sta.
 • Varmistetaan liikenneinvestointien käynnistyminen hankeyhtiömallin avulla.

 • Kiirehditään hankkeita, joihin voidaan saada myös EU-rahoitusta, kuten tunnin junia

 • Kohdennetaan rahoitusta sinne, missä vaikutus kansantalouteen ja ilmastoon on suurin.
 • Ei lytätä käyttäjämaksuja vain periaatteen vuoksi.

3. HERÄTYS – INFRA ON ILMASTOASIA!

Ajasta jääneet liikennejärjestelyt, siltojen ja teiden painorajoitukset, kiertoreitit. Kaupunkien takkuava työmatkaliikenne, jarruttelu ja ruuhkat. Infra on iso ilmastoasia. Sujuvampi liikenne leikkaisi päästöt ja loisi kiertotalouden perustan. Vähähiilisen liikenteen infraa on alettava rakentaa nyt. 

Näin onnistumme: 

 • Edistetään kaupunkien kestävää kasvua kehittäen maankäyttöä, asumista ja liikenneyhteyksiä (MAL) kokonaisvaltaisesti. 
 • Investoidaan rohkeasti kasvukeskusten joukkoliikennehankkeisiin. 
 • Poistetaan liikenteen pullonkauloja sekä kierrätysmateriaalien käytön esteet rakentamisessa.

Yhtenäistetään lisäksi maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen kokonaisohjausta esimerkiksi keskittämällä rakennetun ympäristön asiat yhdelle hallinnonalalle.

LISÄTIETOJA:

Paavo Syrjö @PSyrjo
INFRA ry:n toimitusjohtaja
040 560 1803 

Anu Ginström @gnstrm 
viestintäpäällikkö, mediayhteydet 
050 330 8131

Katso myös: www.rakennusteollisuus.fi/vaalit