| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Asiantuntemus ja yhteistyöhakuisuus INFRAn valtteja

Asiantuntijuus ja yhteistyöhakuisuus ovat yhä INFRA ry:n vahvuuksia, kertoo tuore sidosryhmäkysely.

Kyselyn viisiportaisella (1–5) vastausasteikolla vastaajien arvioiden keskiarvot paranivat pari vuotta sitten tehtyyn kyselyyn verrattuna:

Asiantuntevuus                        3,92 ... 4,09
Yhteistyöhakuisuus                 3,80 ... 3,84.

Palvelualttiudessa ja vaikuttamistoiminnan tuloksellisuudessa tultiin vastaavasti alaspäin:

Palvelualttius                            3,61 ... 3,52
Vaikuttavuus                            4,00 ... 3,33.

Yksi kyselyn kiinnostavia tuloksia oli INFRAn uutiskirjeen merkityksen kasvu. Kyselyn mukaan uutiskirjettä seurataan jo Infra-lehteäkin tiiviimmin. Näin siitä huolimatta, että 38,7 % vastaajista oli yli kuusikymppisiä ja 25,8 % osui ikähaarukkaan 50–60-vuotiaat. Sähköisistä kanavista ainakin uutiskirje tavoittaa jo hyvin myös paperimediaan tottuneet.

Vastaajakunta kutistui dramaattisesti

Kyselyn antiin pitää suhtautua varauksella, sillä vastaajamäärä oli tällä kertaa erittäin pieni. Kun 2,5 vuotta sitten sidosryhmäkyselyyn saatiin 347 vastausta, nyt vain 32, vaikka kysymyspatteria oli huomattavasti supistettu. Vastaaminen vei korkeintaan viisi minuuttia.

Vastaajakadon syistä on INFRAssa jo vahvat hypoteesit, ja ne liittyvät etenkin kyselyn markkinointiin. Kysely toteutetaan uusin eväin taas 2–3 vuoden kuluttua.

Lisäksi edelliskerralla kyselyn vastaajista 22 % oli omia jäseniä, nyt jo lähes 26 %. Jatkossa ulkoisten sidosryhmien eli ei-jäsenten osuutta vastaajista on tarkoitus kasvattaa huomattavasti.

Arvonnan onnellinen voittaja on Kihniöstä

Vastaajien joukosta arvottiin yksi lahjakortin voittaja. Onni suosi Kihniön teknistä johtajaa Satu Alajärveä.

Kihniössä ajankohtaisimmat infra-asiat liittyvät vesihuoltoon ja puhtaan veden tuottamiseen. Myös kunnan viemäriverkosto kaipaa saneerausta. Seuraava Kihniön mittakaavassa isompi hanke onkin viemäriputken saneeraus Sulkuejärven rannassa, kunnan keskustassa, Alajärvi kertoo.

Ulkoilua harrastava virkanainen valitsi lahjakortin kohteeksi retkeilykaupan. Myös kaikille muille vastaajille päätettiin lähettää pieni lohdutuspalkinto.